מה עושה סיינטולוגיה כדי להגן על הסביבה?

בהתאם לעקרון של הקוד המוסרי שהם פועלים על פיו, ארגוני סיינטולוגיה והחברים בהם מאוד פעילים בקמפיינים סביבתיים מקומיים. העיקריות שבין הפעילויות שלהם הן: פרוייקטים של מיחזור, מבצעי ניקיון של פארקים ציבוריים, הסרה של גרפיטי, ציורי קיר לשיפור המראה של רחובות עירוניים וכבישים ראשיים, קמפיינים חינוכיים של יום כדור הארץ וקמפיינים של מבצעי ניקיון בקהילה. סיינטולוגים בערים ברחבי אירופה נפטרים בנוסף ממחטים של מזרקים בפארקים, שזורקים מכורים לסמים. הדאגה לסביבה כוללת גם שימוש בחומרים ידידותיים לסביבה בבנייה של ארגונים חדשים של סיינטולוגיה.