למה סיינטולוגיה הגיעה לבית המשפט לעיתים כל-כך קרובות?

הדת פנתה לבית המשפט בכל-כך הרבה מדינות כדי לשמור על הזכות של חופש הדת. באוסטריה, כדוגמה אחת בלבד, פעולות חוקיות של הדת הובילו לניצחון מכריע בנושא חופש הדת באופן כללי.

בארצות הברית, הדת השתמשה בחוק חופש המידע כדי להשיג מסמכים חיוניים לאינטרסים הציבוריים וכדי להפנות אצבע מאשימה לסוכנויות ממשלתיות. במקרים מסוימים, הדת השתמשה בבתי המשפט כדי להגן על החומרים שלה שמוגנים בזכויות יוצרים, או כדי לשמור על הזכויות של החברים בה. אבל בכל מקרה, התוצאה הסופית היא חופש דתי רב יותר לכולם.