האם ילדים יכולים לקחת חלק בסיינטולוגיה? כיצד?

כן, ילדים רבים לוקחים חלק ואין הגבלת גיל על השתתפות באודיטינג או בהכשרה של סיינטולוגיה. חלק מארגוני הסיינטולוגיה מעבירים קורסים ותוכניות לימודים המיועדות באופן ספציפי לצעירים. ילדים מתחת לגיל 18 (או לגיל החוקי של אותה מדינה) חייבים להשיג אישור בכתב מההורים או מאפוטרופוס על מנת לקחת חלק בשירותים של סיינטולוגיה. כמו אנשים דתיים אחרים, סיינטולוגים מרגישים גאווה רבה כשילדיהם מצטרפים אל הדת שלהם.