האם סיינטולוגיה מכירה בטוב ורע?

כן, יש בסיינטולוגיה הבחנה ברורה מאוד בין טוב לרע. ישנם שמונה היבטי חיים שנקראים שמונה הדינמיקות. פעולות טובות הן אלו שמשפרות את ההישרדות ברוב היבטי החיים האלה. פעולות רעות הן אלו שהורסות או מעכבות את ההיבטים האלה. סיינטולוגים שואפים להחליט החלטות שיועילו לרוב הדינמיקות האלה.

ניתן להגדיר טוב כדבר בונה. ניתן להגדיר רע כדבר הורס.