האם סיינטולוגיה מאמינה שהרוח מעל החומר?

כשאתה עוסק בסיינטולוגיה אתה מטפל בעצמך – לא במיינד שלך, לא בגוף שלך, כי אם בעצמך.

סיינטולוגים גילו שהנפש חזקה מן החומר באופן פוטנציאלי, ושאם מנקים את הנפש (אותך) מהטראומות, העבירות והאברציות של העבר, היא יכולה לגרום לשינויים מדהימים בעולם הפיזי שאחרת לא היו אפשריים.