האם בסיינטולוגיה יש אלוהים?

בהחלט. בסיינטולוגיה, הרעיון של אלוהים בא לידי ביטוי בדינמיקה השמינית –  הדחף לעבר הקיום כאינסוף. הוא מזוהה גם בתור הישות העליונה. בתור הדינמיקה השמינית, הרעיון של אלוהים בסיינטולוגיה נמצא בפסגת ההישרדות האוניברסלית. כפי שכתב ל. רון האברד ב-'מדע ההישרדות':

"אין שום תרבות בהיסטוריה של העולם, למעט אלה שהן לגמרי מושחתות וגוועות, שלא אישרה את קיומה של ישות עליונה. זאת הערה לאחר התבוננות אמפירית, שאנשים ללא אמונה חזקה ומתמידה בישות עליונה הם בעלי יכולת נמוכה יותר, הם פחות אתיים ובעלי ערך נמוך יותר לעצמם ולחברה....על סמך התבוננות בלבד, אדם ללא אמונה מתמדת הוא יותר 'דבר' מאשר אדם."

שלא כמו דתות ממקור יהודי-נוצרי, לארגון הסיינטולוגיה אין דוֹגמה בקשר לאלוהים שהוא כופה על חבריו. כמו בכל שאר עקרונותיה, סיינטולוגיה אינה מבקשת מאנשים לקבל שום דבר על סמך אמונה בלבד. כשרמת המודעות הרוחנית של האדם עולה כתוצאה מהשתתפות באודיטינג ובהכשרה של סיינטולוגיה, הוא מגיע לוודאות משלו בקשר לכל דינמיקה. בהתאם לכך, רק כשאדם מגיע למלוא הפוטנציאל שלו בדינמיקה השביעית (רוח), הוא יגלה ויבין את הדינמיקה השמינית (אינסוף) בצורה מלאה, וכן את יחסיו עם הישות העליונה.