מהו אודיטינג?

למרות שההיבטים הפילוסופיים של הכתבים של ל. רון האברד מספיקים כשלעצמם כדי לרומם את הציוויליזציה הזאת, רק האודיטינג מספק נתיב מדויק, שבעזרתו יכול כל אדם לצעוד במסלול מוגדר אל מצב גבוה יותר של מודעות רוחנית.

השאיפה באודיטינג היא לשקם beingness ויכולת. שאיפה זאת מושגת על-ידי: (1) סיוע לאדם לטהר עצמו מכל מגבלה רוחנית ו-(2) הגברת יכולותיו. ברור מאליו, כי שני אלה נחוצים לאדם כדי שישיג את מלוא הפוטנציאל הרוחני שלו.

אודיטינג, אם כן, מסלק את הדברים אשר נוספו למיינד הריאקטיבי במהלך ההתנסויות הכואבות של החיים, והוא עוסק ביכולתו של האדם לעמוד מול הגורמים בחייו, לטפל בהם ולשפר אותם.

באמצעות אודיטינג, האדם מסוגל להתבונן בקיומו, ולשפר את יכולתו לראות מיהו והיכן הוא נמצא. ישנם הבדלים עצומים בין טכנולוגיית האודיטינג, שהיא עיסוק דתי, לבין עיסוקים אחרים. באודיטינג לא משתמשים בהיפנוזה, בטכניקת טראנס או בסמים. האדם שמקבל אודיטינג מודע לחלוטין לכל מה שקורה. אודיטינג הינו מדויק, ערוך על פי סדר ויש לו נהלים מוגדרים.