האודיטור והפרקליר

אדם שקיבל הכשרה והוסמך לשפר אנשים באמצעות אודיטינג מכונה אודיטור. אודיטור מוגדר כאדם אשר מקשיב, מהמילה הלטינית audire, שמשמעותה לשמוע או להקשיב. אודיטור הוא יועץ רוחני, או יועץ-רוחני-בהכשרה, של ארגון הסיינטולוגיה.

אדם המקבל אודיטינג מכונה פרקליר, כלומר פרֶ(קדם)-קליר, אדם שעדיין אינו קליר. פרקליר הוא אדם אשר, באמצעות אודיטינג, מגלה יותר על עצמו ועל חיים.