למה אודיטינג עובד

בסשן, המיינד האנליטי של הפרקליר נעזר במיינד האנליטי של האודיטור כדי להביס את המיינד הריאקטיבי של הפרקליר.

הפרקליר נופל קורבן למיינד הריאקטיבי שלו. כאשר המיינד הריאקטיבי עובר רסטימולציה, האדם מושפע על-ידי האנרגיה המזיקה שהיא מכילה. מאחר שהמיינד הריאקטיבי חבוי, הפרקליר אינו יכול לטפל בו בעצמו. הסתכל על אלפי השנים שבהן האדם התפלסף, "עשה חשבון נפש" וניסה להבין את עצמו ואת מניעיו, הכל לשווא. בהעדר אודיטור, עוצמת הכוח הדינמי של הפרקליר נמוכה מעוצמת הכוח המופעל על-ידי המיינד הריאקטיבי.

אחת הסיבות העיקריות לכך שאודיטינג פועל היא שעוצמת הכוח הדינמי של האודיטור מתווספת אל הכוח הדינמי של הפרקליר, ושני אלה יחדיו חזקים מן הכוח הבודד של המיינד הריאקטיבי של הפרקליר. בשיתוף פעולה וביישום הטכנולוגיה המדוייקת של ל. רון האברד, המיינד הריאקטיבי של הפרקליר יכול להימחק.

בכל פעם שאיזור טעון משתחרר מהמיינד הריאקטיבי, מודעותו של הפרקליר עולה. עלייה זאת במודעות נבנית מסשן אחד של אודיטינג למשנהו, והפרקליר נעשה בהדרגה יותר ויותר מודע למי שהוא באמת, מה קרה לו, מהו הפוטנציאל הרוחני האמיתי שלו ומהן יכולותיו.