מתן תוקף לתוצאות

הישגים מאודיטינג, שאותם חווה האדם באופן סובייקטיבי, יכולים להיות מוצגים בצורה אובייקטיבית באמצעות מבחנים הנעשים במהלך תוכנית האודיטינג.

מבחנים אלה מודדים את יכולתו של הפרקליר לפני תחילת תוכנית האודיטינג, ומספקים תחזית של כמות האודיטינג שייתכן כי תידרש על מנת להשיג תוצאה מסוימת אצל הפרקליר. כאשר הפרקליר נבחן שוב לאחר מכן, השיפור שהוא חש באופן אישי משתקף בגרף אשר נותן תוקף להישגיו.

מדידות אובייקטיביות אלה של השתפרותו של אדם מנוגדות לאמונות שכיחות. לפני דיאנטיקה, טענו הפסיכיאטריה והפסיכולוגיה בתוקף כי יכולת האדם והאינטליגנציה שלו אינן ניתנות לשינוי. הצהרותיהן הופרכו לנוכח מחקר אחר מחקר, שעל פיהם אנשים לאחר אודיטינג הראו עלייה דרמטית בשני איזורים אלה.

מבחן שגרתי אחד הוא 'ניתוח היכולת של אוקספורד' (OCA) אשר מודד בצורה מדויקת עשר תכונות אופי שונות. אלה משתפרות בבירור במהלך אודיטינג, בשקפן את הישגי הפרקליר. הפרקלירים מדווחים כי נעשו רגועים יותר, יציבים יותר, אנרגטיים יותר ומוחצנים יותר כתוצאה ישירה מן האודיטינג, והניקוד בניתוח היכולת של אוקספורד מספק נתונים תואמים.

מבדקי התאמה מהווים מדד אמין לתוצאות האודיטינג. ישנה התאמה בין שיפור הניקוד במבדקי ההתאמה לבין ירידה בנטייה לתאונות. מבחנים רבים אחרים, הנמצאים בהישג-יד, מודדים קואורדינציה וקליטה חושית כגון ראייה, שמיעה, עיוורון צבעים, שיווי משקל וכדומה. תיפקודים אלה משתפרים אף הם כתוצאה מאודיטינג.

באופן טבעי, ההתקדמות האישית נתונה לשינוי, שכן היא מושפעת במידה רבה מנחישות הפרקליר ומתכיפות הסשנים. לפיכך, לא ניתן להגדיר בבירור שיעורי השתפרות, וכנסיית הסיינטולוגיה אינה מבטיחה מה יהיו ההישגים שאדם ישיג באודיטינג. עם זאת, צוות הארגון ראה השתפרויות מדהימות כה רבות אצל אנשי הקהילה, שהם מצפים לתוצאות כאלה כדרך שיגרה.