תקנון האודיטור

האודיטור שומר על תקנון התנהגות כלפי הפרקלירים שלו, הידוע בשם "תקנון האודיטור", ונוהג על פיו. זוהי מערכת מחייבת של כללים, שיש לעקוב אחריהם בקפידה כדי לוודא שהפרקליר אכן ישיג באודיטינג את ההישג הרוחני הגבוה ביותר. תקנון האודיטור פותח במהלך שנים רבות של התבוננות. זהו תקנון אתיקה הקובע את פעולות האודיטור.

לדוגמה, בהתאם לתקנון האודיטור, האודיטור מבטיח לעולם לא להשתמש בסודותיו של פרקליר שנחשפו בסשן של אודיטינג. על פי המסורת, כל התקשורות הנאמרות בין איש הדת ובני קהילתו הן חסויות וסודיות. אותו הכלל תקף לגבי אודיטינג. הסודות הניתנים מתוך אמון במהלך סשן של אודיטינג נחשבים קדושים ומקודשים על-ידי הארגון, ולעולם לא יגלו אותם.

אודיטינג יצליח רק כאשר האודיטור נוהג על פי התקנון. אודיטור לעולם לא יאמר לפרקליר מה עליו לחשוב לגבי עצמו, ולא יביע דעותיו לגבי הדברים שעליהם ניתן האודיטינג. אחת השאיפות באודיטינג היא לשקם את ודאותו של הפרקליר בהשקפתו האישית; ביצוע הערכה עבור הפרקליר רק יעכב השגת מטרה זאת. לפיכך, אסורה הערכה כזאת על פי התקנון.

התכונות שתקנון האודיטור מקנה, הן תכונות הנחשבות לנעלות. אודיטור מגלה כלפי הפרקליר שלו טוב-לב, אהדה, סבלנות ומעלות נוספות דומות, כדי לסייע לו לעמוד מול איזורים של מצוקה רוחנית או קשיים רוחניים.